EHS Foreningen for elektro hyper sensitiveEHS collage 3
 
     

Videorepertage fra 5G Konference 4. maj på Christiansborg

5G - næste generation af mobilteknologi - Er 5G sikker for mennesker, dyr og planter?


Værter for konferencen: Julius Grantzau fra Alternativet og Jan-Erik Messmann fra Dansk Folkeparti

Arrangører:


 

Ved konferencen deltog internationale og nationale forskere, debattører og journalister med indlæg om de mange forskellige menneskelige og miljømæssige konsekvenser, som 5G teknologien givetvis vil medføre, vurderet ud fra den robuste forskning, som allerede viser biologiske effekter fra 2G, 3G og 4G.

Målet med konferencen er at få oplysning ud til befolkningen således at beslutningstagere på alle niveauer kan tage de rette beslutninger uden at risikere uforudsete langtidseffekter.
Dagen blev afsluttet med et opsigtsvækkende indlæg fra advokat Christian F. Jensen fra Bonnor Advokater i Holte.


 

Videoer med dagens oplægsholdere (opdateres løbende) Præsentation af Juridisk Responsum

Velkommen ved ordstyrere og værter

Jan Erik Messmann, MF, Dansk folkeparti, Julius Graakjær Grantzau, MF Alternativet og Rachel Santini fra Dansk Institut for Folkesundhed.

 

"Den store ansvarsfraskrivelse - hvordan de nordiske strålebeskyttelsesmyndigheder EU, WHO og ICNIRP fraskriver sig ansvaret"

Einar Flydal, fra Norge. Uafhængig EMF researcher og blogger. Tidligere senior rådgiver ved Telenor og adjunkt (assistent professor) ved Norsk Universitet for Naturfag og Teknologi (NTNU)

 

Paneldebat

Deltagere: Jan Erik Messmann (DF), Julius Graakjær Grantzau (Alt), Øjvind Vilsholm (EL), Anne-Lis Wagner (Kd)
Annie Saco, David Wedege, Olle Johansson, Vibeke Frøkjær Jensen, Mikko Ahonen, Einar Flydal

Præsentation af Juridisk Responsum vedr. 5G

Advokat Christian F. Jensen. Miljøret, principielle retsspørgsmål, menneskerettigheder. socialret m.m.
Bonner Advokater i Holte.

Download responsum i sin fulde længde her
5G-Responsum-m-bilag1.pdf

Konklusion:

Det konkluderes i nærværende responsum, at etablering og aktivering af et 5G-netværk, således som det p.t. foreligger beskrevet, vil være i strid med gældende menneskeretlige og miljøretlige regler i Europæiske Menneskerettighedskonvention, FNs børnekonvention, EU-regler og Bern- og Bonn-konventionerne.
Årsagen hertil er den meget betydelige, videnskabelige dokumentation, der foreligger for, at radiofrekvent elektromagnetisk stråling er helbredsskadeligt og -farligt for mennesker (og særligt for børn), dyr og planter.
Dette gælder også, når strålingen holder sig indenfor de retningslinjer, som anbefales af ICNIRP og som anvendes af Danmark og bredt i EU.

 

De nøjagtige helbredsmæssige skadevirkninger af 5G-systemet er ikke kendte, idet der ikke er tale om et eksakt defineret system, men det er på baggrund af den foreliggende forskning i radiofrekvent elektromagnetisk strålings påvirkninger af f.eks. menneskers og dyrs kroppe, herunder ved fremkaldelsen af DNA-skader og oxidativt stress, stærkt usandsynligt, at det ikke skulle medføre tilsvarende skadevirkninger som de hidtidige systemer, særligt al den stund det er baseret på samme grundlæggende stråling.

 

Den danske stat tjener betydelige beløb på at tillade oprettelse og drift af kommunikationssystemerne, bl.a. ved beskatning af overskud og auktioner over de frekvensbånd, som teleselskaber benytter til at opbygge den kommunikationsinfrastruktur, der kan indbringe selskaberne selv milliarder i overskud.

 

Alfonso Balmori er én blandt mange forskere, der har udtalt sig på følgende måde om den iboende interessekonflikt i dette strukturelle problem, jf. Balmori 2005 p. 116:

 

”Controversy is frequent when the scientists recognize serious effects on health and on the environment that cause high economic losses.