EHS Foreningen for elektro hyper sensitiveEHS collage 3
 

       

HVAD KAN DU SELV GØRE?

 1. Stil krav til at dit lokale elselskab installerer en kablet løsning og ikke en løsning med antenner på taget eller i skel eller andre steder.
 2. Henvis til Bekendtgørelse 1358, som udelukkende anviser, at måleren skal være en fjernaflæst elmåler. Der står intet om trådløs fjernaflæst elmåler. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206623
 3. Henvis til de svar som Lars Chr. Lilleholt og Rasmus Helveg Petersen har givet i deres positioner som Energiministrer.
  Brev fra Energiministeren Lars Chr. Lilleholt
  Brev fra Energiminister Rasmus Helveg Petersen 2014
  (ovenstående link virker igen!)
 4. Skriv på forhånd et brev, hvor du formulerer dit ønske om dispensation til dit lokale elselskab, hvis din måler ikke er udskiftet endnu.
 5. Hvis du i dit hjem allerede har en trådløs fjernaflæst måler, kan du kontakte dit elselskab og forklare dem din situation og forlange en kablet løsning eller en geninstallering af den gamle analoge måler.
 6. Hvis elselskabet ikke er samarbejdsvillig og situationen ender med en udtalelse fra elselskabet om, at de vil være nødsaget til at slukke for strømmen, skal du huske, at en sådan varsling skal gives skriftligt 3 mdr. før den aktuelle dato, hvor der slukkes. Det skal dog siges, at en jurist har udtalt, at han mener, at elselskaberne ikke har lovhjemmel til at slukke for strømmen pga. modstand imod smartmeteropsætning.
  I tilfælde af at sagen når til dette punkt, kan du skrive og ringe til elselskabet og meddele, at du vil gå til medierne med sagen. Vores erfaring fra tidligere sag med den kommentar er, at så slukkes der ikke for strømmen.
 7. Kontakt Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt og hans ministerium: efkm@efkm.dk eller tlf. 33 92 28 00
 8. Kontakt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget, hvor repræsentanter fra alle partier i Folketinget er repræsenteret http://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/efk/medlemsoversigt
 9. Kontakt Energistyrelsen: ens@ens.dk eller tlf. 33 92 67 00
 10. Kontakt Ankenævnet på Energiområdet: post@energianke.dk eller tlf. 41 71 53 01

Ikke-samtykke erklæring - (oplæg til formulering)

Find mere god information på:

Stop smartmeter.dk samt e-stress.dk

 

Læs artiklen fra EHS foreningens medlemsblad i november her

 

 

MØDE MED DANSK ENERGI

På baggrund af smartmeter sagen med Kirsten og Ib Sæderup fra Give denne sommer, havde EHS Foreningen fået lejlighed til at mødes med el-selskabernes branche organisation Dansk Energi i København d. 8. aug.

 

Biolog og miljøvejleder Pernille Schriver fra EHS Foreningen samt to medlemmer af Rådet for Helbredssikker Telekommunikation deltog.

Smartmeter problematikken folder sig ud i disse år, da elselskaberne har pligt til at installere fjernaflæste elmålere inden udgangen af 2020. De fleste elselskaber vælger en trådløs fjernaflæst elmåler, selvom det ikke er selskaberne pålagt lovmæssigt. Der står i loven, at det blot skal være en fjernaflæst og derved kan en kablet løsning vælges.

 

Resultatet af mødet blev, at begge parter finder brugbare løsninger til borgere, som ikke ønsker at have en trådløs fjernaflæst elmåler inde i huset. Samt en aftale om at fortsætte dialogen.

 

Foreningen opfordrer medlemmer til at holde fast i, at der ikke skal installeres en trådløs elmåler i deres hjem. Kontakt gerne Pernille Schriver fastnet tlf. 64670106 eller skriv på schriver.ehs@gmail.com i tilfælde af, at el-selskaberne ikke er forstående. Så vil vi i foreningen forsøge at være behjælpelige.

 

Læs gerne mere om baggrunden for denne problematik på http://www.stopsmartmeter.dk

 


UNDERSKRIFT INDSAMLING

• Trådløst udstyr benytter mikrobølger - en form for stråling - til at overføre data!

• Danmark er blandt de lande i verden, som har det højst tilladte strålingsniveau fra trådløst udstyr.

 

• Børn optager op mod den dobbelte mængde mikrobølgestråling fra trådløst udstyr ift. voksne!

• Børn i daginstitutioner og skoler udsættes hver dag for langtidspåvirkning af stråling på trods af, at Europarådet i 2011 anbefalede alle medlemslande at beskytte børn og unge imod mikrobølger

• Mikrobølger gennemtrænger alle kroppens celler


Skriv under her

 

No wifi

  
copyright EHS Foreningen