EHS Foreningen for elektro hyper sensitive
 
     

 

 

 

 

Følg os på
Facebook

Her kan du finde informationer om, hvad EHS er, og hvad der sker på området.

EHS er en forkortelse for Elektro Hyper Sensitivitet og kaldes ofte el-overfølsomhed. EHS Foreningen er Danmarks forening for elektrosensitive.
Vi rådgiver og vejleder personer, der er blevet ramt og har fået ødelagt deres helbred på grund af elektrosmog (ikke-ioniserende stråling).

 

EHS er en vigtig komponent i den moderne tids multisystem- og energitabssyndromer som f.eks. stress, kronisk træthed (ME/CFS), fibromyalgi, kemikalieoverfølsomhed (MCS) m.fl., som ofte overlapper med hinanden.

 

Elektrosensitivitet er et tabubelagt emne både i den lægelige og offentlige debat. Det er derfor svært at få noget at vide om det, og det kan kræve en god portion mod og selvtillid at træde frem og erkende, at man har det problem. Forekomsten og betydningen af elektrosensitivitet kan derfor meget vel være undervurderet.

 

Det at elektrosmog er allestedsnærværende i vores kultur, skaber i sig selv erkendelsesmæssige problemer. Der foreligger enorme mængder af forskning på området, men det møder massive blokeringer i det lægelige og sundhedspolitiske miljø.
Blandt andet vægrer man sig ved at gøre elektrosensitivitet til en anerkendt diagnose og tilbyde de kliniske biologiske undersøgelser, der kan bekræfte om man lider af EHS.
Derfor er størstedelen af de kendte tilfælde af elektrosensitivitet selvdiagnosticerede.

 

Hvis den globale forurening får lov til at fortsætte ureguleret, vil truslen mod menneskets og andre levende væsners helbred og overlevelsesmuligheder stige tilsvarende.

 

EHS Foreningen informerer om sundhedsfaren og hjælper mennesker, der er blevet elektrosensitive, fordi de ikke har haft indsigt i faresignalerne og kunnet reducere strålingen i tide.

 

Alle er velkomne som medlemmer. Som medlem vil du kunne opbygge en viden, der giver dig en bedre chance for at beskytte dig og dine nærmeste mod helbredsskader forårsaget af elektrisk og trådløst udstyr.

 

Dit medlemskab gør en forskel både for dig selv og andre.

 

 

 

 

AKTUELT...

Download det seneste Nyhedsbrev fra EHS foreningen her


Find EHS foreningen på Helsemessen i Odense den 18.-19. februar

Der vil være foredrag med Pernille Schriver både lørdag kl. 13 og søndag kl. 11 om bagsiden af det bestrålede samfund.


Din Patientsikkerhed - din underskrift

Formænd for 26 patientforeninger - med ialt 34.000 patienter - har længe set med bekymring på en udvikling i sundhedssystemet, der i høj grad truer patientsikkerheden i Danmark:

 

Omkring 300.000 mennesker, heraf måske også dig, risikerer at blive fejlbehandlet, fordi danske psykiatere har valgt, at samle en række fysiske sygdomme under det psykiatriske forskningsbegreb "funktionel lidelse".

 

Læs mere - og skriv under her
Interview med Prof. Olle Johansson

10 videnskabeligt underbyggede advarsler om mobiltlf og Wi-Fi


 

 

 

 


 

 
copyright EHS Foreningen