EHS Foreningen for elektro hyper sensitive


       

FOKUS

Bestil et foredrag og bliv fx. klogere på hvad elektrisk og trådløst udstyr er og gør ved os.
Læs mere >

Østrigs Lægeforenings diagnosticerings- og behandlingsvejledning i dansk udgave>

Der er i Danmark begrænset mulighed for at udrede EHS, men basale blodanalyser kan indikere problemet.
Læs mere>

Eva T. Jacobsen:
Sundhedsstyrelsen misinformerer Folke-
tinget
om elektro-magnetiske felters helbredsskadelighed.
Læs mere>

Europarådet advarer mod trådløst udstyr på offentlige steder og i private hjem. Læs mere>

 

 

 

 

Følg os på
Facebook

EHS Foreningen
- for elektro hyper sensitive

Her kan du finde informationer om, hvad EHS er, og hvad der sker på området.

Alle er velkomne som medlemmer. Som medlem vil du kunne opbygge en viden, der giver dig en bedre chance for at beskytte dig og dine nærmeste mod helbredsskader forårsaget af elektrisk og trådløst udstyr.

 

Dit medlemskab gør en forskel både for dig selv og andre.

 

EHS Foreningen informerer om sundhedsfaren og hjælper mennesker, der er blevet elektro hyper sensitive, fordi de ikke har haft indsigt i faresignalerne og kunnet reducere strålingen i tide.

 

Danmark er fortsat bagud på området i forhold til mange andre lande, men vi tror, at det med tiden vil gavne vores sag, f.eks.

 

  • når det franske parlament den 29.1. 2015 vedtog en lov, som forbyder trådløst internet (WiFi) fx. i børnehaver og daginstitutioner. Loven påbyder desuden, at trådløst internet (WiFi) slukkes i grundskoler, når den ikke aktivt bruges ifm. undervisning. Loven indeholder flere punkter - (læs mere her).
  • når de i Frankrig diagnosticerer EHS  ved hjælp af objektive tests (læs et interview med Professor Belpomme her),
  • når 1500 franske læger kræver lovændring for at beskytte befolkningen mod stråling (læs mere her),
  • når den belgiske sundhedsminister forbyder salg af mobiltelefoner til børn (læs pressemeddelelse)
  • når Sveriges mest anerkendte strålingsforsker Olle Johansson advarer mod brug af iPads, tablets, smartphones og øvrigt trådløst udstyr til undervisningsbrug i skoler (læs mere her).

 

 

 

 

 

Kim Horsevad, cand. pæd. og biologilærer, forklarer i disse videoer, hvilke helbredsskadelige virkninger elektromagnetiske felter kan have, samt om hvad EHS Foreningen står for.

 

Kort video (17 min.)


Lang video (46 min.)Underskriftindsamling

EHS Foreningen, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og May Day har i samarbejde udarbejdet:

 

Underskriftindsamlingen imod mikrobølgebestråling af befolkningen

 

Formålet er at sætte fokus på strålingsniveauet i Det Trådløse Samfund og konsekvenserne heraf for befolkningen generelt og i særdeleshed børn, gravide, folk med EHS og folk, som er el-overfølsomme.

 

Målet er at samle så mange underskrifter sammen sommeren over, så vi med disse underskrifter kan anmode vore ansvarlige politikere, myndigheder og udvalg til at tage initiativ til bl.a. at sænke det tilladte strålingsniveau, efterleve Europarådets anbefalinger samt at anerkende EHS i Danmark.

 

Din underskrift er vigtig!
 
Ved at skrive under er du med til at sætte problematikken på dagsordenen i Danmark. Vi vil overrække underskrifterne til Sundheds- og ældreministeren efter folketingets sommerferie 1. oktober, med så meget medie- og pressedækning som muligt.

 
webdesign by webnestor