EHS Foreningen for elektro hyper sensitive
 
     

 

 

 

 

Følg os på
Facebook

Her kan du finde informationer om, hvad EHS er, og hvad der sker på området.

EHS er en forkortelse for Elektro Hyper Sensitivitet og kaldes ofte el-overfølsomhed. EHS Foreningen er Danmarks forening for elektrosensitive.
Vi rådgiver og vejleder personer, der er blevet ramt og har fået ødelagt deres helbred på grund af elektrosmog (ikke-ioniserende stråling).

 

EHS er en vigtig komponent i den moderne tids multisystem- og energitabssyndromer som f.eks. stress, kronisk træthed (ME/CFS), fibromyalgi, kemikalieoverfølsomhed (MCS) m.fl., som ofte overlapper med hinanden.

 

Elektrosensitivitet anerkendes i stigende grad i den lægelige og offentlige debat. Artikler og personlige historier i medierne har rykket grænser for den almene viden og opmærksomhed omkring stråling og helbred. Forekomsten og betydningen af elektrosensitivitet vil blive langt tydeligere i takt med at vi i stigende grad bliver udsat for større og større mængder af stråling alle døgnets 24 timer.

 

Det at elektrosmog er allestedsnærværende i vores kultur, gør emnet ømtåleligt. Der foreligger enorme mængder af forskning på området og har gjort det længe, men det møder modstand i det sundhedspolitiske miljø.
Blandt andet har man endnu ikke valgt at lade elektrosensitivitet indgå i det danske diagnosesystem med de kliniske biologiske undersøgelser, der kan bekræfte at man lider af EHS.
Derfor er størstedelen af de kendte tilfælde af elektrosensitive ikke registreret i Danmark.

 

 

EHS Foreningen informerer om sundhedsfaren og tilbyder information, rådgivning og netværk til mennesker, der er blevet elektrosensitive, fordi de ikke har haft indsigt i faresignalerne og kunnet reducere strålingen i tide.

 

Alle er velkomne som medlemmer. Som medlem vil du kunne opbygge en viden, der giver dig en bedre chance for at beskytte dig og dine nærmeste mod helbredsskader forårsaget af elektrisk og trådløst udstyr.

 

Dit medlemskab gør en forskel både for dig selv og andre.

 

 

 

 

Reportage i TV syd 2. juni 2017

 

Interview med EHS medlem, Kirsten og Cand. Scient. biolog Pernille Schriver. Kirsten vil ikke have trådsløst smartmeter i sit elsanerede hjem.

 

LÆS UNDER AKTUELT...


Lovpligtig installering af fjernaflæste elmålere - oftest med trådløs aflæsning også kaldet Smartmeter - udgør et helbredsmæssigt problem

hus ved Give

I en aktuel sag fra Give har et ægtepar brugt mange år på at bygge og indrette deres hjem...

Læs mere


EMF retningslinier 2016, udarbejdet af Det Europæiske Akademi for Miljømedicin, EUROPAEM - nu på dansk


Nyt liv i EHS foreningens frivilligarbejde


26 Foreninger sætter fokus på truet patientsikkerhed


Grænseværdierne for stråling skal sættes ned skriv under her

 


Interview med
Profossor Olle Johansson

10 videnskabeligt underbyggede advarsler om mobiltlf og Wi-Fi


 

 

 

 


 

 
copyright EHS Foreningen