EHS Foreningen for elektro hyper sensitive
 
       

Borgere med EHS i jobcenteret


Som medarbejder i et jobcenter kan du møde jobsøgende mennesker med EHS.

 

Det kan være en stor udfordring at hjælpe arbejdssøgende med EHS i beskæftigelse, fordi de ofte har komplekse problemstillinger, og miljørelaterede barrierer, der spænder ben for deres uddannelses- og jobmuligheder. De fleste borgere med EHS har nemlig behov for særlige skånehensyn for at kunne være på arbejdsmarkedet.

 

Større forståelse for vanskelighederne og bedre kommunikation og samarbejde med borgere med EHS giver bedre mulighed for en vellykket indsats.

 

Vær derfor først og fremmest opmærksom på, at der findes forskellige grader af EHS. Læs mere om de 3 kategorier HER

 

Vær ligeledes opmærksom på, at EHS er en kronisk lidelse som nemt kan forværres uopretteligt over tid, hvis ikke de rette forholdsregler tages. Læs mere om Gode råd HER

 

En del jobsøgende med EHS i kategori 1 kan forholdsvist nemt genoptage deres arbejdsliv eller uddannelse, hvis der bliver taget de rette forholdsregler. Det er muligt at afskærme en given arbejdsplads, men dette kræver professionel opmåling og vejledning. Samtidig skal man påregne udgifter til udførelse selve afskærmningen.

 

Eftersom EHS endnu ikke er anerkendt som en funktionsnedsættelse med de rettigheder som dette indebærer, er borgere med EHS indtil videre afhængige af, at enten kommunen eller arbejdsplads/uddannelsessted bevilger den nødvendige afskærmning for at henholdsvis job eller uddannelse kan blive en reel mulighed.

 

I en udredningsproces er det derfor vigtigt at være realistisk omkring hvilke begrænsninger borgeren og lovgivningen, på nuværende tidspunkt har, for at klargøre om dette er foreneligt med ønsket om arbejde/uddannelse.

 

Vi står til rådighed for yderligere information, samt tilbyder formidling af opmåling af omgivelser for E-smog med tilhørende rapport som indeholder forslag til evt. afskærmning / el-sanering, således at jobsøgende borgere med EHS med enkle afskærmningsmidler, kan blive en succes i deres nye job eller uddannelse.

 
 
copyright EHS Foreningen