EHS Foreningen for elektro hyper sensitive
 
     

 

 

 

 

Følg os på
Facebook

 

 


 

 

Følg med i aktiviteterne omkring
den voksende 5G modstand

 


Grænseværdierne for stråling
skal sættes ned

skriv under her

 


Læs og skriv under:

26 Foreninger sætter fokus
på truet patientsikkerhed


Her kan du finde informationer om, hvad EHS er, og hvad der sker på området.

EHS er en forkortelse for Elektro Hyper Sensitivitet og kaldes ofte el-overfølsomhed. EHS Foreningen er Danmarks forening for elektrosensitive.
Vi rådgiver og vejleder personer, der er blevet ramt og har fået ødelagt deres helbred på grund af elektrosmog (ikke-ioniserende stråling).

 

EHS er en vigtig komponent i den moderne tids multisystem- og energitabssyndromer som f.eks. stress, kronisk træthed (ME/CFS), fibromyalgi, kemikalieoverfølsomhed (MCS) m.fl., som ofte overlapper med hinanden.

 

Elektrosensitivitet anerkendes i stigende grad i den lægelige og offentlige debat. Artikler og personlige historier i medierne har rykket grænser for den almene viden og opmærksomhed omkring stråling og helbred. Forekomsten og betydningen af elektrosensitivitet vil blive langt tydeligere i takt med at vi i stigende grad bliver udsat for større og større mængder af stråling alle døgnets 24 timer.

 

Det at elektrosmog er allestedsnærværende i vores kultur, gør emnet ømtåleligt. Der foreligger enorme mængder af forskning på området og har gjort det længe, men det møder modstand i det sundhedspolitiske miljø.
Blandt andet har man endnu ikke valgt at lade elektrosensitivitet indgå i det danske diagnosesystem med de kliniske biologiske undersøgelser, der kan bekræfte at man lider af EHS.
Derfor er størstedelen af de kendte tilfælde af elektrosensitive ikke registreret i Danmark.

 

 

EHS Foreningen informerer om sundhedsfaren og tilbyder information, rådgivning og netværk til mennesker, der er blevet elektrosensitive, fordi de ikke har haft indsigt i faresignalerne og kunnet reducere strålingen i tide.

 

Alle er velkomne som medlemmer. Som medlem vil du kunne opbygge en viden, der giver dig en bedre chance for at beskytte dig og dine nærmeste mod helbredsskader forårsaget af elektrisk og trådløst udstyr.

 

Dit medlemskab gør en forskel både for dig selv og andre.

 

Kort om trådløs teknologi

Trådløse forbindelser med deres meget lave energiniveauer går ind og påvirker fine elektriske mekanismer på celleoverfladen.
Kort sagt skaber elektromagnetisk stråling kunstigt en tilstand af "ekstrem fysisk stress" i kroppen. Dette en af årsagerne til at helbredspåvirkninger er så bredspektrede og årsagen så svær at se umiddelbart.


Når du udsætter celler for elektromagnetisk stråling, afgiver de mere calcium indbyrdes. Det forhøjer også calcium signaleringen, hvilket ligeledes er vigtigt for at forklare de skader de elektromagnetiske felter forvolder. I de sidste 25 år har industrien påstået at ikke-ioniserende stråling er harmløs og den eneste stråling man skal bekymre sig om er ioniserende stråling (røntgen o.lign.)
En gennemgang af forskningen beviser utvetydigt, at denne antagelse er forkert.

 

"Det har været helt tydeligt helt tilbage fra 1971, at dette ikke var sandt, men vi vidste ikke hvad mekanismen bag var. Nu gør vi, og jeg mener at det er meget vigtigt fordi industrien har forsøgt at bluffe alle i årtier. Nu ved vi hvordan det virker.
En anden ting der også er vigtig i denne sammenhæng er, at der er rapporteret en bred vifte af helbredspåvirkninger. Nu kan vi forklare hvorfor disse opstår."

Dr. Martin Pall - 30. august 2017 -

 

 

 

Find Lokalgrupper eller Feriesteder


LÆS UNDER AKTUELT...


Læs høringssvar fra EHS-Foreningen i forbindelse med ny mastelov

Flere organisationer har reageret skarpt på den nye mastelov i høring i forbindelse med 5G udrulningen. Lovforslaget krænker privatliv, ejendomsret og EHS-Foreningen har især reageret på totalt fravær af foranstaltninger ifm. sikkerhed og hensyn til udsatte borgere.

Find høringsvar og bilag her


EHS-Foreningens generalforsamling afvikles lørdag den 12. september ved Herning læs mere


Nyhedsbrev fra 5G landsindsamlingen

5G er skadeligt for mennesker, dyr og naturen. Vi vil ikke være forsøgspersoner.

Læs seneste nyt


Appel til Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke

18. marts 2020

EHS-Foreningen har henvendt sig, med en appel om at implementere procedurer, i forbindelse med at behandle foreningens medlemmer på landets sygehuse og vedlagt forslag til procedure.

læs mere under aktuelt..

Global Stop 5G protest i over 30 lande i perioden 12. - 25. januar

 

Baggrunden for det internationale samarbejde er teknologiudviklingen med det nye 5G, som på intet tidspunkt er blevet sundhedsgodkendt, men snarere er blevet kritiseret af internationale forskere for at kunne forårsage potentielle biologiske skader på alt levende. Desværre lytter hverken de danske sundhedsmyndigheder, danske politikere eller telebranchen til denne bekymring.

 

I Danmark foregår der forskellige aktiviteter i hele landet! læs mere...


Ny norsk bogudgivelse:

En omfattende bog om 5G, med fysik og videnskab og også den danske advokat Christian F. Jensens "5G Responsum - om hvorvidt det vil være i strid med menneske-og miljøretslige regler at etablere 5G-systemet i Danmark".

læs mere..

Demonstration mod 5G i hele Norden

 

Den 24. november demonstrationer imod 5G udrulningen i de nordiske storbyer og andre europæiske lande.
I Danmark var der ligeledes fælles demonstration på tværs af flere organisationer på Rådhuspladsen i KBH og Århus.
Se kort video fra KBH på youtube


Ny publikation giver viden og overblik over EHS i Danmark

Levevilkårene og livsomstændighederne for EHS personer i Danmark, er for første gang kortlagt, og resultaterne kalder på handling.
Denne er sendt til de relevante nationale institutioner og politikere pr. 15. september 2019. læs mere...

Hent publikationen her


Om EHS af Eva Teilgaard fra "5 timer om 5G 2019 på Christiansborg"

- set over 10.000 gange på Facebook

læs mere...

 


Opdaterede materialer

13. september 2019

Find dem under
Materiale til download

 


EHS Foreningen deltog i indvielse af "European Stop 5G Alliance" i Schweiz

Læs meget mere her

Advokathjælp til smartmeter

Læs mere

Videoreportager fra 5G konferencen på Christiansborg se her

”5G vil være i strid med regler i Menneskerettighedskonventionen, FN's børnekonvention, Bern- og Bonnkonventionerne”

Læs og download responsum her

Fokus på stråling:

EMR-skadeeffekter i over 100 studier de seneste 15 år

Forskning.dk ser på videnskabens vigtigste fund inden for elektromagnetisk stråling gennem de sidste 15 år i denne artikel, hvor speciallæge og lektor emeritus John Jalving tegner et nyt forskningsoverblik.

læs mere

Italienske myndigheder beordres til at informere befolkningen om mobiltelefoners og trådløse telefoners helbredsmæssige påvirkninger!

Oplysningskampagnen sættes i gang den 16. juni 2019!! Danmark bør følge op!


Læs mere her

EUROPAEM - information til din læge

Europæisk miljøagenturs diagnose og udredningsvejledning - oversat til dansk
Hent diagnose- og udredningsvejledning til læger og sygehuse fra 'Det Europæiske Akademi for Miljømedicin' (EUROPAEM)

Rapporten er udarbejdet af 14 miljøforskningscentre i Europa

Download den her


Et rent opslagsværk af vigtig information

Mørkelægning af mobilstrålingens konsekvenser

af Eva Theilgaard Jacobsen

 

læs mere

 


Trådløse smartmeters

Problematikken omkring de fjernaflæste elmålere (Smartmeter) kommer stille snigende ind i alle danske hjem i disse år, da Bekendtgørelse 1358 dikterer, at fjernaflæste elmålere skal installeres i hele landet inden 31. december 2020.

 

Læs mere...

Find gode råd og en ikke-samtykke erklæring


SUU - HØRING OM STRÅLING april 2018

Læs mere på FT's hjemmeside

Se høringen på folketingets TV kanal her 
copyright EHS Foreningen