EHS Foreningen for elektro hyper sensitive
 
       

Til læger

EMF retningslinier 2016, udarbejdet af Det Europæiske Akademi for Miljømedicin, EUROPAEM - på dansk

Download den danske oversættelse af de europæiske retningslinjer for forebyggelse, diagnosticering og behandling af helbredsproblemer og sygdomme relaterede til EMF (elektromagnetiske felter)

Hent EUROPAEM dokumentet

 

RF-EMF- syndromet (sygdomssymptomer udløst ved eksponering for højfrekvente elektromagnetiske felter) samt ELF- (ekstremt lavfrekvente felter) er blevet anerkendt af Det Amerikanske Miljøagentur (AAEM) og det tilsvarende tværnationale i Europa (EUROPAEM) som ætiologi til et af vor tids største miljøproblemer.

 

Baggrund for EHS (Elektromagnetisk hypersensitivitet)
EHS: Elektromagnetisk intolerance (el-allergi) har siden år 2000 været klassificeret i Nordisk Ministerråds "Nordic List of Occupational Disorders" ICD-10, som en  arbejds(miljø)- relateret, symptom-baseret diagnose med koden 68.8, med specifikke, generelle symptomer og tegn, som er relateret til brug af elektrisk udstyr. Symptomer der forsvinder i ikke-bestrålede miljøer. (1)


I 2012 forelagde AAEM en rapport om EMF/RF sundhedsskadelige virkninger med advarsel om biologiske celleskader af genotoksisk type, afficerende centralnervesystemet og medførende alle de kendte og specifikke symptomer på EHS-syndromet. (2)


29. januar 2015 vedtog  Det Franske Parlament en lov, der skal beskytte befolkningen mod elektromagnetisk stråling. (3)

 

Videnskabelig dokumentation:
Der foreligger solid evidensbaseret forskning til grund for EHS-syndromet.


Bioinitiative-rapporten, udgivet i 2007 (opdateret 2012/2014) er et sammendrag af ca. 4000 nyere  forskningsresultater, hvor den samlede forskning på området tæller mere end 20.000 studier. (4)


EMF-portal  er et projekt udført af en forskergruppe ved Institute and Out-patient Clinic of Occupational Medicine, Aachen University Hospital. Oversigten indeholder mere end 20.000 studier vedr. EMF.
Http://www.emf-portal.de

 

Symptomer:

 • Hudsymptomer:
  Rødme, kløe og føleforstyrrelser
 • Centralnervesystemet:
  Svimmelhed, hovedpine ofte med følenerveforstyrrelser i ansigtet (trigeminusneuralgi), træthed, søvnforstyrrelser og depressivitet.
  Kognitive funktionssvigt med hukommelses- og koncentrationsbesvær samt opmærksomhedsforstyrrelser
 • Vegetative nervesystem:
  Hjertebanken, hjerterytmeforstyrrelser
  Blodtryksforhøjelse, blodsukkerændringer (diabetes) og forværring af kendt diabetes mellitus type I og II
  Tarmfunktionsforstyrrelser
  Allergiske reaktioner på kemikalier, pollen og allergener samt abnorm reaktivitet på tungmetaller i fødekæden og tandfyldninger

Udredning:
Almen klinisk undersøgelse med differentialdiagnostiske procedurer
Der anbefales blodkemiske analyser
(www.ehsf.dk/dokumenter/blodanalyser-marts2014.pdf)


Den Østrigske Lægeforenings retningslinjer for udredning bør følges (http://www.ehsf.dk/dokumenter/7810-Austrian-EMF-Guidelines-2012.pdf)
Klinisk-biologisk udredning med billeddiagnostik foretages af den franske Prof. Dr. Dominique Belpomme fra ARTAC: Association pour la Recherche Therapeuthique Anti-Cancereuse - en uafhængig sammenslutning af læger og forskere med speciale i miljømæssige, terapeutiske og kliniske undersøgelser af bl.a. kræft) (5)

 

EHS som funktionsnedsættelse:
EHS opfylder alle betingelser for en funktionsnedsættelse som beskrevet i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. I handicapbegrebet fokuseres på de barrierer i miljøet, som forhindrer funktionsnedsatte personer i at have tilgængelighed, være inkluderede i og at deltage i samfundet på lige fod med andre.

 

Ætiologi og patogenese:
Non-termisk stråling - langt under de anbefalede grænseværdier - destabiliserer de spændingsstyrede Calcium-diffusionskanaler i hjernecellernes membraner samt fragmenterer myelinskederne med påvirkning af impulsbølgen som resultat. (6) og (7)


Det stigende intracellulære calcium-niveau afsporer de enzymatiske processer med ophobning af Nitroperoxyd, der fraspalter store mængder frie radikaler, som yderligere fremkalder" oxidativt cellestress" og celledysfunktion.


I kapillærsystemet er påvist pengerulledannelse med sammenklumpning af erytrocytter medførende nedsat perfusion i det afficerede blodkargebet med cellehypoxi til følge.

 

Behandling:
Bør individualiseres, da EHS-ramte gennemløber forskellige sygdomsfaser på forskellig tid.

 

Opmåling af elektromagnetiske felter i nærmiljøet med vejledning om nødvendig el-afskærmning.

 

Korrektion af blodkemiske forstyrrelser især med henblik på antioxidant-status og mineralforstyrrelser.

 

Antihistamin- og Calciumantagonist-behandling kan komme på tale.

 

 

John Jalving
Speciallæge i Almen Medicin
Lektor emeritus ved SDU


 

Referencer

 1. Nordic Council Ministers (2000): "The Nordic Adaption of Classification of Occupationally Related Disorders to ICD-10"
 2. American  Academy of Environmental Medicine AAEM (2012):
  " Electromagnetic and Radiofrequency Fields effect on Human health"
 3. http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/22ondes-une-loi-pour-limiter-l-exposition-de-la-population_4351967_3244html
 4. Bioinitiative Working Group, Eds. Carpenter D, Sage C (2007): "Bioinitiative Report: A Rationale for a Biological Based Public Exposure Standard for Elektromagnetic Fields (ELF and RF)" (2012) http://www.bioinitiative.org
 5. Belpomme (2010): "Le syndrome d´intolerance aux champs electromagnetiques" www.artac.info
 6. Prof. Martin Pall, Washington State University: "Electromagnetic fields act via activation of voltage – gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects (Review Article)."

  Hans metaanalyse beskriver de biokemiske abnormiteter og celleskader, der ligger bagved og forklarer årsagen til EMF-virkningen på celleniveau. 
  Står på "Global Medical Discovery" listen over de vigtigste artikler indenfor medicin i 2013.

 7. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B.
  Critical Review
  "Could Myelin damage from Radiofrequency Electromagnetical Field exposure help explain the Functional impairment: ELEKTROMAGNETIC HYPERSENSITIVITY?"
  A  Review of the Evidence
  Mary Redmayne and Olle Johansson 2014
  Epidemiologisk og forebyggende klinik samt Forskningscenter omkring Elektromagnetisk energis helbredsvirkninger, Monash Universitet, Melbourne, Australien
  og
  Miljømedicinsk Forskningscenter, Victoria Universitet, Wellington, New Zealand
  Eksperimentel Hudklinik og Neurovidenskabeligt Forskningscenter, Karolinska Institut, Stockholm.

 

   
 
copyright EHS Foreningen